Laraghcon Farm Produce

Laraghcon farm

konkrétně, tendenčně i objektivně o farmě

Celtic tiger a Irové samotní

Minimálně Respekt pěje ódy na irskou administrativu. Co vidím já?

Práce v Irsku

Semtam mi přijde dotaz ohledně volných pracovních pozic...

Aktivity

...střelba do bažantů, golf, svařování, nakládání kamionů...

zpět na rozcestí: IRSKO

Laraghcon Farm Produce, 6 hodin ráno
 

Velmi rychlý úvod

Společnost Laraghcon Farm Produce obdělává kolem 200 hektarů orné půdy, ze kterých ročně sklidí cca 600 tun obilí a přes 1.000 tun brambor. Laraghcon farm hospodaří konvenčním způsobem, to znamená s použitím umělých hnojiv, těžké mechaniky a permanentním využití m půdy. Farma jsou tedy sklady - některé s klimatizací, dále garáže a dílna, stodoly s linkami na třídění, kartáčování, mytí a balení brambor a obchůdek pro prodej ze dvora.

 

Laraghcon Farm nemá nijak vyhraněnou Corporate Identity, nemá k dispozici ani logo v křivkách. Ale na pytle s bramborama tenhle obrázek stačí a na faktury, sice žádná sláva, ale také se dá vložit.

Většina kontaktů a propagace probíhá stejnak na základě mobilních hovorů a ústní tradice. A cedule u silnice, že zahněte tudy, jsou tam brambory na prodej. A to asi stačí, farma prosperuje.

 

Roosters

Červená slupka, žlutý vnitřek, nadprůměrně moučné hlízy pravidelného tvaru s malými oky, v Irsku relativně nová a momentálně nejpopulárnější odrůda, vhodná k všeoobecnému použití.

 

Kerrs Pink

Růžová slupka, bílý vnitřek, nepravidelný tvar, velká hluboká oka, nejmoučnější z laraghconských odrůd, s pěstováním jsou vždy problémy, ale mlsní zákazníci je vždy chtějí, nehodí se na pečení.

 

Records

Žlutá slupka, žlutý vnitřek, pravidelný tvar s hlubokými oky, málo moučné až mokré uvnitř, populární irská odrůda předchozích let - než přišly Roosters, snadno se připravují v mikrovlnce.

 

British Queens

Žlutá slupka, bílý vnitřek, pravidelný tvar hladký povrch, malá oka, průměrně moučné, vhodné pro obecné použití. Rychle rostou, proto se sází jako první a jsou od června k dostání jako rané.

 

Maris Piper

Žlutá slupka, bílý vnitřek, pravidelný tvar hladký povrch, malá oka, průměrně moučné = velmi snadno zaměnitelné za British Queens, z laraghconských odrůd mají největší výnosnost.

Pole se zorá, napustí se do něj chemie odpuzující živočišné, rostlinné i nižší parazity, pohnojí se, oseje nebo osází, znovu a opakovaně pohnojí a znovu a opakovaně postříká pesti-, herbi-, funghicidy. Při sklizni se pole vybrakuje.

 

Příprava bramborového pole

Je po zimě, půda je mokrá a nedá se po ní rozumě ničím jezdit. Takže se počká až vyschne, až nebude nějakou dobu pršet. Letos se jarní počasí náramně zeměděsky vyvedlo, měsíc od půlky března pouze svítilo slunce, pro Iry neuvěřitelně věrné téma pro hovor o kráse z nebe, ani poznámka o nezdravém klimatickém extrému.

Polemi projíždí výlučně traktory se seciálními mašinami zavěšenými vepředu nebo vzadu, nebo vzadu taženými. Úplně nejdřív se projede s pluhem vzadu, pak se strojem, který rozbije velké hroudy hlíny a upozorní na ty úplně největší kameny, tak velké, že se na jejich odstranění musí použít bagr. Následuje odkamenovávač, který má vlastní sběrač pro velké kameny a skoro štěrk sype mezi budoucí bramborové brázdy. Po projetí pole těmito třemi stroji je pole připraveno pro sadbu.

 

Sadba brambor

Hned jak se brambory zapouští do země, přidává se k nim hnojivo. Úplně do toho nevidím, kdyby jo, už bych byl bakalářem na zemědělské univerzitě. Ale co jsem při debatách s Ivanem vyzvěděl, tak fungují na bázi dusíků a ledku, díky kterým je rostlina do části, o kterou na ní člověkovi jde, schopná natahat víc masy ze země. Rozdíl mezi výpěstkem z chemizovaného pole a pole bez hnojiv je prý markantní, věřím tomu. Stroj na sázení samozřejmě hned vyrábí krásné pravidelné brázdy, dobrý operator je vyrobí rovné jako když střelíš.

 

Hnojení a údržba a hnojení a postřiky

Každý deštík přispívá k odplavení hnojiva z půdy. Proto se pole malými zrnky chemického kokteilu sype několikrát za rok, záleží na počasí, financích a snaze farmáře.

Tady se k hnojivu přidávají ještě postřiky proti houbám a jejich plísním, hmyzu, plevelu. Loni jsme skrzevá počasí nestihli asi ze čtyř hektarů vyrýpat brambory Kerrs Pink a ačkoli by šly sklidit v průběhu letošního jara, tak by náklady daleko převýšily zisk. Na poli bylo třeba již co nejdříve zasít ječmen a do toho navíc zrovna začaly hlízy už v zemi klíčit a ztrácely na kvalitě co do výživnosti a chuti. Takže se nejen pole přeoralo, ale ještě se do něj napustila chemie zabíjející bramborové klíčky. (To se ostatně někdy dělá i s bramborami pro běžnou lidskou spotřebu. Brambory se nejen dají déle skladovat, ale samozásobitel si pak sadbové hlízy musí specielně koupit.)

Chemie nikdy není málo, kolega tuhle postříkal pole pšenice roztokem, který zajistí, že nebude tak vysoká. Když pak bude foukat, vítr lán nesklátí tak snadno a na základě alokace zdrojů se dá také doufat, že rostlina pošle živiny ušetřené na stéblech do klasu.

 

Sklizeň a úprava pole před zimou

Při té traktor před sebou tlačí sběrák natě a za sebou harvester - sklízedlo, nebo jak je to česky. Vytáhne ze země všechno, co je velké aspoň jako malá brambora. Při procesu sklizně se snad nedá nic zkazit. Jen co je pole vytěžené, zorá se a oseje znovu, po bramborách obilím. A udusá se a pohnojí se a postříká se. A čeká se na úrodu.

Vlastní, kritický a spíše pocitový, než odborně fundovaný soud

Laraghcon Farm je čistě konvenční farma, provozovatel se na hospodaření dívá ryzím komerčním filtrem.

 

Konvenční farma

Majitel, provozovatel a hlavní stratég a Ivan určuje, jak se bude hospodařit. Dovede přesně spočítat, jak se mu vyplatí starat se o pole a stroje a lidské zdroje, jde o třeba trochu složitou, rozhodně specifickou, ale stále pouze matematiku. Přírodní systémy (vnitřní zákonitosti edafonu, nevypočitatelné klimatické podmínky...), které často výpočtům odporují, nevejdou se do omezeného vzorce nebo jsou jim indiferentní, se doženou umělým zavlažováním, chemickými postřiky a hnojením.

Použil jsem termín "konvenční", který v zemědělském prostředí znamená způsob hospodaření nastolený v severoatlantském prostoru padesátých let minulého století. Běžný občan tehdy vyspělého světa věděl, co je to hlad, válka skončila nedávno. Zemědělci měli za úkol zbavit populaci obav z něj, což v kombinaci s novými vědeckými poznatky zejména na poli chemie stanovilo podobu hospodářského paradigmatu na další dlouhá desetiletí. Koncem osmdesátých let začaly hlasy proti intenzivní chemizaci půd sílit a tehdy se proti nastoupené cestě začaly vyhraňovat způsoby hospodaření v souladu s přírodou: s využíváním jejích přirozených cyklů bez velkých nároků na životní prostředí. Dnešní organické nebo bio farmaření stojí často na vzdoru vůči hospodářským konvencím nastavených před šedesáti lety. Laraghon Farm Produce tyto konvence drží. Ačkoli došlo ke zmodernizování metod a vývoji ve výrobě a zpracování vstupních surovin (výkonnější hnojiva, adresnější postřiky, preciznější mechanizace...), princip zůstává stejný.

 

Konkrétní procesy a viditelné projevy

Pole jsou jeden světle hnědý prach, který není schopen vstřebávat ani vodu pořádně, jen štěstí, že nejsou svažitá a voda se do nich nakonec nějak vsákne. Že by někdy někdo do pole zaoral víc, než strniště a bramborovou nať, to ani pomyšlení. Živý organizmus neexistuje.A nechat je někdy ladem? Kdepak. Rozdíl mezi českým JZD a tím tady spočívá v tom, že tady všechno funguje a je to tu plynulá príma práce.

Zdejší postupy ne uplně odpovídají mé představě o příznivém hospodaření: farmář byl vychován v paradigmatu intenzifikace a když vidí, že i dnes tehdejší principy generují zisk, jen tak se jich nevzdá. Tak se přiučuju v jiném prostředí, než kdekoli jinde dosud a tak je to dobře.

Navíc jsme v Irsku, kde povědomí o ekologii a šetrném zacházením s životním porstředím není zakořeněné, natož hluboko. Organická farma zde není ani jedna, ačkoli spotřebitelé z různých důvodů takto certifikovaných produktů pořizují víc a víc. Vše z dovozu. Ale o tom je kapitola s Keltským tygrem.

Laraghcon Farm field

Po sklizni traktory jen tak odpočívaly, my také, ale jen chvíli, než jsme se pustili do jejich údržby.

Laraghcon Farm potatoe grader

pohled na faremní dvůr skrz okno s vánoční dekorací

Na podzim pršelo a pole zůstala podmáčená hluboko do jara.

Laraghcon Farm tractor

Vzácný moment, kdy je linka pro třídění a karáčování brambor opuštěná zaměstnanci.

Laraghcon Farm house and its window

INTRO

Úvod, podle ktrého návštěvník zhruba pozná, kam se dostal.

OKURKA

Projekt na podporu rozumného hospodaření ve venkovském prostoru.

FOTOGALERIE

Několik fotoobrazových kolekcí, zejména vlastní práce.

PUBLIKACE

Pár ucelených textů, trochu i článků, něco dokonce i vyšlo v časopisu.

ODKAZY

Spřátelené, tematicky příbuzné nebo prostě jen zajímavé prezentace.

ARCHIV

Co se kdy objevilo na úvodní stránce, případně jiné starší materiály.

IRSKO

Laraghcon farm

konkrétně, tendenčně i objektivně o farmě

Celtic tiger a Irové samotní

Minimálně Respekt pěje ódy na irskou administrativu. Co vidím já?

Práce v Irsku

Semtam mi přijde dotaz ohledně volných pracovních pozic...

Aktivity

...střelba do bažantů, golf, svařování, nakládání kamionů...

Korespondenční adresa:

Vojtěch Veselý

Laraghcon Farm

Lucan

Co. Dublin

Ireland

 

www.voves.cz --- +353 862 433 767 --- +420 775 272 678 --- cokoli@voves.cz

č.ú.: 1111 465 163/0800, account number: 16 75 70 74 AIB BANK